Paris By Night 99 – Tôi Là Người Việt Nam (Disc 1 Full Program) ©2010. Thuy Nga Productions. All Rights Reserved. 1. Video clip: Tôi Là Người Việt Nam / I am Vietnamese 2. Tình [More]
Paris By Night 99 – Tôi Là Người Việt Nam (Disc 2 Full Program) ©2010. Thuy Nga Productions. All Rights Reserved. 1. Giới thiệu sách “Kỷ Niệm Sân Khấu” 2. Comedy: ‘Thiên Đàng Không Phải [More]
Paris By Night 114 – Tôi Là Người Việt Nam (Disc 1 of 3) 01. Lời Cám Ơn (Ngô Thụy Miên, Hạ Đỏ Bích Phượng) Hợp Ca 02. Clip & Phỏng Vấn: US Navy Rear [More]
Paris By Night 114 – Tôi Là Người Việt Nam (Disc 2 of 3) Full Program 1. Phần Đầu Đĩa 2 2. Clip & Phỏng Vấn: Texas State Representative Hubert Võ :57 3. Tình Thương [More]
Paris By Night 114 – Tôi Là Người Việt Nam (Disc 3 of 3) 1. LK Quê Nghèo (Phạm Duy) & Mẹ (Nguyễn Linh Diệu & Nguyễn Đình Toàn) – Hương Lan, Hương Giang, Hoàng [More]
This is my instrumental version of Ánh Minh’s song, “Tôi Là Người Việt Nam.” The beautiful lyrics are cradled by an inspiring melody and amazing footage of the world. I believe this song will touch [More]
Hương Giang & Nguyệt Anh – Quê Hương Mình (Hoài An) Paris By Night 99 – Tôi Là Người Việt Nam ©2010 published by Thuy Nga under license —– FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT: [More]
Thuy Nga Paris By Night 114 – Toi La Nguoi Vietnam – Trailer Watch online full PBN 114 video at www.thuynga.com
Lang Toi Nhung Neo Duong Vietnam – Quang Le & Mai Thien Van in Thuy Nga Paris By Night 114 – 1975-2015: Toi La Nguoi Vietnam. Visit thuynga.com for full DVD.
Paris By Night 90 – Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam (Part 1) 1. Phần Mở Đầu 2. Mẹ Trùng Dương, Mẹ Việt Nam Ơi! (Phạm Duy) Ý Lan, Khánh Ly, Họa Mi, Khánh [More]