VSTAR SEASON 4 Register now at vstarshow.com Deadline: May 31, 2016
New Episodes every Monday and Thursday. DirecTV Ch. 2076 – 7pm PST. KJLA 57.2 – 8pm PST. Only on VIETFACE TV VSTAR Mùa Thứ 4 sẽ bắt đầu trình chiếu vào thứ 2, 1 tháng [More]
In This Episode: **Trung Thành – Chỉ Có Em (Lam Phương) **An An – Hoa Cỏ Mùa Xuân (Bảo Chấn) **Huyền Chiêu – Nửa Hồn Thương Đau (Phạm Đình Chương) **Quang Ngọc – Kiếp Nào [More]
Apply now for VSTAR Kids at vstarkids.com
In this Episode: **Anthony – Xin Lỗi Em (Mr. Siro) **Jaydon Phạm – Trái Tim Ngục Tù (Đức Huy) **Vũ Mai Anh – Dòng Sông Xanh (Lời Việt: Phạm Duy) **Trung Tính – Em Về [More]